Vizyon & Misyon

Misyon Vizyon | Kılıç Mühendislik

Vizyon

Sürekli gelişimi, sosyal sorumluluk ve ekolojik dengeyi koruma yaklaşımını esas alarak, toplumumuza kaliteli ürün ve hizmet sunmak; sektör standartlarını geliştirerek dünya çapında örnek çalışmalar gerçekleştirmektir.

Bu amacı gerçekleştirirken, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz ön planda tutulmakta, çevrenin korunması ve çevre şartlarının iyileştirilmesi için gerekli duyarlılık gösterilmektedir.

Çalışanlarımızın tam katılımıyla, paydaşlarımızın memnuniyeti hedefi doğrultusunda faaliyetlerimiz sürdürülmekte, hizmet başlangıcından sunuma kadar tüm proses aşamalarında Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri ve Sosyal Sorumluluk Standardı etkili bir şekilde uygulanmaktadır.

Yönetim Sistemlerinin Sürekliliğini ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini yükseltici faaliyetler yapılmakta, sistem uygulamalarımız sürekli gözden geçirilmektedir.

Misyon
Ana politikalarımızın belirlenmesinin amacı; Firma yönetiminin faaliyet alanındaki konular hakkında izlediği yol ya da yöntem ile vizyonuna ulaşmak için gerçekleştirilmeye çalışılan yöntemleri ya da stratejileri açıklamaktır.

Ana politikalar her yıl Üst Yönetim tarafından gözden geçirilmektedir ve gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Ana Politikalarımız aynı zamanda Kalite Politikamız´ dır.

Kalite Yönetimi; Müşterilerimizin peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları alanlarında talep ettikleri projelerin, yapılandırılmasında, sektörel standartlara uygun hizmetleri proje bazlı olarak etkin yönetmek. Kalite standardımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek taahhütü ile çalışırken maksimum verimlilikte hedef kârlılığı yakalamak.

Müşteri İlişkileri Yönetimi; Peyzaj ve çevre düzenleme ile pazarlama ve satış organizasyonu ve satış sonrası hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile müşteri merkezli olarak yöneterek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

Pazar Yönetimi; Faaliyet alanımızda iç ve dış piyasalarda mevcut pazar payımızı artırmak, yeni pazarlara girebilmek için yeni projeler ve işler geliştirmek.

Kâr Yönetimi; Finansal kaynakları etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, yatırımlara kaynak ayırmak, akılcı ve kârlı yatırımlara yönelmek.

Sistemlerin Yönetimi; Tüm paydaşlarımızın gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılanmak üzere önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

Tedarik Yönetimi; Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi; Hedef ve stratejilerimizin takım hedeflerine dönüştürülmesini sağlayan ve çalışanların hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı esas alan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak, sürekli iyileştirmek ve gelişmek.